fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 134 - 149 frågor

Livets Bok I - Inledning - 5 Kapitlet: Jordmänsklighetens mottaglighet för den nya världsimpulsen
Stycke 134-149 Frågor:

 

 1. Vad kännetecknar individer tillhörande tredje kategorin, grupp A ?
 2. a) Vad är utmärkande för känslolivets natur ?
  b) Vad är utmärkande för intelligenslivets natur ?
 3. Beskriv de individers egenskaper vilka tillhör grupp A, tredje kategorin:
  Avdelning    1
  Avdelning    2
  Avdelning    3
  Avdelning    4
  Avdelning    5
 4. Vilken är den fundamentala skillnaden mellan individer tillhörande grupp A resp grupp B ?
 5. Vad är suggestion ?
 6. Av vilken anledning är det omöjligt att med fysisk makt påverka någon till tro ?
 7. Hur kan det komma sig att högt utbildade, intelligenta personer kan tro ?
 8. Vilken funktion har de religiösa ceremonierna ?
 9. Vilken hållning till Livets Bok har individer tillhörande grupp B ?
 10. Varför måste individen genomgå ett stadium där den religiösa sidan av medvetandet upprätthålls med tro ?
 11. Vad kännetecknar de individer som tillhör grupp B, första kategorin ?
 12. Vad kännetecknar de individer som tillhör grupp B, andra kategorin ?
 13. Vad kännetecknar de individer som tillhör grupp B, tredje kategorin ?
 14. Vad säger Martinus om naturmänniskorna ?
 15. När kan man avgöra i vad mån den enskilde individen skall identifieras såsom tillhörande den ena eller den andra av de beskrivna kategorierna och avdelningarna ?

Pin it