fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 120 - 133 frågor

Livets Bok I - Inledning - 5 Kapitlet: Jordmänsklighetens mottaglighet för den nya världsimpulsen
Stycke 120-133 Frågor:

 

 1. Vilket vanligt missförstånd gör sig gällande när det gäller att bedöma människors mottaglighet för ny andlig kultur ?
 2. Vad är, djupast sett, avgörande för människors olika uppfattningar och meningar om tillvaron ?
 3. Vad är syftet med denna analys av jordmänsklighetens mottaglighet för den nya världsimpulsen ?
 4. Vad är anledningen till att många människor kommer i konflikt med religionen ?
 5. a) Vad markerar skiljelinjen mellan grupp A och grupp B i Martinus indelning av jordmänskligheten ?
  b) Redogör för det system efter vilket Martinus indelar den samlade jordmänskligheten och till vilket alla jordmänniskor kan hänföras. (Se registret samt st 122)
 6. Vad kännetecknar de individer som tillhör grupp A, 1 :a kategorin.
  Beskriv dessa människors intellektuella och moraliska egenskaper.
 7. Vad kännetecknar grupp A, 2:a kategorin ?
  Beskriv de individers egenskaper som tillhör:
  Avdelning    1
  Avdelning    2
  Avdelning    3
  Avdelning    4
  Avdelning    5
 8. Beskriv huvudlinjen i den sexuella förvandlingen, samt dessa stadiers förhållande till andlig utveckling.
 9. Vilka jordmänniskor tillhör grupp A, 2:a kategorin, avdelning 6 ?
 10. Nämn ett symptom på att den dräpande principen börjat degenerera hos vissa av  2:a kategorins individer.

Pin it