fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 109 - 119 frågor

Livets Bok I - Inledning - 4 Kapitlet. Ett internationellt världsrike under skapande
Stycke 109-119 Frågor:

 

 1. a) På vilket sätt kan maskinerna bli till fördel för människorna ?
  b) Hur bör den fritid som maskinerna ger upphov till användas ?
  c) Vad beror det på att automatiseringen ofta ger upphov till arbetslöshet ?
 2. Varför kan inte jordens naturtillgångar rätteligen göras till privategendom ?
 3. Vad är det enda verkliga betalningsvärdet ?
 4. Hur kommer världsstatens enda företag att arbeta ?
 5. Hur kommer arbetet att fördelas ?
 6. a) Pengarna kommer att försvinna som betalningsmedel, säger Martinus, vad kommer istället ?
  b) Vilka fördelar har detta ?
  c) Hur kommer människor att försörjas under barndom, ålderdom och sjukdom ?
 7. Vad är fördelarna med det av Martinus skisserade ekonomiska systemet jämfört med dagens ?
 8. Sammanfatta utvecklingen mot det internationella världsriket och vad resultatet av denna utveckling kommer att bli.

Pin it