fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 80 - 93 frågor

Livets Bok I - Inledning - 4 Kapitlet: Ett internationellt världsrike under skapande
Stycke 80-93 Frågor:

 

 1. a) Formulera den djuriska själv/bevarelsedriftens lag.
  b) varför är denna princip nödvändig i djurriket ?
 2. Omskriv symbolen eller liknelsen om Adam och Eva till kosmisk klartext. Förklara de enskilda detaljernas symboliska innebörd: Adam och Eva, Edens lustgård, nakenheten, syndafallet, förbannelsen, fiendskapen ormens säd och kvinnans säd, mannen skall äta sitt bröd i sitt anletes svett, ätandet av kunskapens träd på gott och ont, den Gudomlige Faderns röst, utdrivningen.
 3. Vad är smärtans uppgift ?
 4. Vad medförde det för djuret eller den blivande människan, att den ljusa utstrålningen började göra sig gällande ?
 5. Vad anser Martinus om de nuvarande världsreligionernas möjligheter att utgöra en specialreligion åt den samlade mänskligheten ?
 6. Hur beskriver Martinus den religion som skall förmå att inom sig koncentrera hela den samlade jordmänsklighetens intresse ?
 7. Vad säger Martinus om livets absolut sanna analys ?
 8. Vilka kriterier ger Martinus på en "normal" resp "onormal" handling ?
 9. Hur kan vi avgöra om en analys inte är identisk med den absoluta, oföränderliga analysen av den eviga sanningen ?
 10. a) Vad utgör huvudinnehållet i den nu över jorden instrålande nya världsimpulsen ?
  a) Vad kommer denna impuls att resultera i ?
  c) Nämn en absolut nödvändig förutsättning som måste uppfyllas innan den nya impulsens mål kan förverkligas.
 11. Räkna upp några realiteter som bidrar till en accelererande förening av jordens alla länder.

Pin it