fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 69 - 79 frågor

Livets Bok I - Inledning - 4 Kapitlet: Ett internationellt världsrike under skapande
Stycke 69-79 Frågor:
 1. Vad kommer att belysas i fjärde kapitlet ?
 2. Vad krävs för att rätt förstå de levande väsendenas medvetenhetstillstånd ?
 3. Vilka livsbetingelser är den jordiska människan underställd ?
 4. Vad medför dessa livsbetingelser för människan ?
 5. Hur påverkar den ljusa utstrålningen från skapelseprincipen människans livsbetingelser ?
 6. a) Vilket är statsmaktens yttersta syfte ?
  b) Hur förmår statsmakten att uppfylla detta syfte idag ?
 7. Inom vilket område av samhällslivet kommer de djuriska drifterna inom människan i särskilt hög grad till utlösning ?
 8. Vad begränsar statsmaktens möjlighet att förhindra maktens utnyttjande av rätten ?
 9. Hur kan de djuriska tendenserna komma till utlösning inom affärsvärlden ?
 10. Formulera den kosmiska affärsprincipens lag.
 11. Förklara begreppen överpris resp underpris, samt hur överskott uppstår och vem det tillfaller.
 12. a) Hur definierar Martinus begreppet överskott ?
  b) Vad förvandlas detta överskott till ?
 13. Vad är en privatförmögenhet omskrivet med Martinus ord ?
 14. Alla överskott blir till en belastning för samhället, säger Martinus.
  Den makt som överskottet ger:
  a) Hur kan den utnyttjas ?
  b) Varför går det att utnyttja denna makt ?
  c) Vilken delning av samhällets individer följer pga detta förhållande ?
 15. a) Vad kallar Martinus de läger som samhällets individer är uppdelade i ?
  b) Vilka maktfaktorer grundar sig dessa två läger på ?
  c) Vad blir resultatet av de två lägrens kamp mot varandra ?
  d) Vilken konsekvens får detta för jordmänniskosamhällets fortbestånd ?
 16. Varför finns det ingen grund till att förebrå kapitalisterna den rådande samhällsordningen ?
 17. Vad är, enligt Martinus, den verkliga orsaken till kampen inom det nuvarande samhällssystemet ?
 18. Vilken väg leder till den stora varaktiga freden ?

Pin it