fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Min mission

Förord

Av Martinus 1890 - 1981.

I mitt trettioförsta år upplevde jag en andlig eller kosmisk process som införde mig i en kosmisk mission. Resultatet av denna mission utgör i dag min samlade kosmiska litteratur, mina kosmiska analyser med tillhörande färglagda symboler över det eviga världsalltets struktur och lagar, manifesterat i mina stora huvudverk, Livets Bog och symbolböckerna samt alla mina mindre böcker och föredragsskrifter.

Olika inställningar till berättelsen om min mission

Människor som är de första att tro på forntida men de sista att tro på nutida ”uppenbarelser”

Då mitt arbete efter hand funnit vägen ut till många människor, för vilka det i form av andlig vetenskap blivit en bärande faktor i livet, har jag känt det vara till gagn för dessa människor att erhålla en kort redogörelse för de tilldragelser, som blev det direkt utlösande momentet för denna min andliga mission.

Martinus föredrag

Dessa föredrag blev inspelade på band tack vare Inge Sörensens strålande insats. Det är meningen att samtliga Martinus bandföredrag skall bli tillgängliga i den grad som kvalitén tillåter det.

Gudasonen ett med sin Fader

Efterskrift till Livets Bog, “Gudasonen ett med sin Fader”, är ett tack till Gud, som var det första Martinus skrev efter sin kosmiska födelse.

Pin it